Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat

Maskulaisilla partiolippukunnilla, Maskun Hemmingin Tyttärillä ja Maskun Hemmingin Pojilla, on pitkät perinteet, sillä molemmat ovat perustettu jo vuonna 1950. Elokuussa 2008 lippukuntien toiminta siirtyi uudelle Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat-yhteislippukunnalle. Lippukunta toimii kanta-Maskun sekä Niemenkulman alueella ja toimintaa on sekä maalla että merellä.

Nimensä lippukunnat ovat saaneet 1500- ja 1600-lukujen vaihteessa eläneen virsirunoilija Hemminki Maskulaisen mukaan. Tyttärien huivimerkissä ja lipussa onkin kuvattuna Hemminki Maskulaisen puumerkki.