Taustayhteisöt

 Maskun seurakunta

Lippukuntien perustamisesta asti, vuodesta 1950, on taustayhteisönä ollut Maskun seurakunta. Seurakunta onkin tärkein taloudellinen tuki toimintamme kannalta. Selvimmin seurakunnan tuki näkyy partiolaisille jokapäiväisessä toiminnassa lippukuntien kotoisan kokoontumispaikan muodossa; Maskun vanha seurakuntatalo, Hemmingin tupa, on toiminut lippukuntien pääkolona vuodesta 1984 lähtien. Kesäisiin purjehduksiin olemme saaneet seurakunnalta Kaunisniemen rannan käyttöömme.

Toinen hyvin tärkeä seurakunnan antama tuki on varsinkin sudenpentujen retkipaikkana toimiva leirikeskus Mannerlahti. Mannerlahti mahdollistaa ideaalisen ympäristön sudenpennuille tutustua luontoon ja harjoitella kesäleiriä varten, jolloin nukutaan ulkona. Leirikeskus toimii muutenkin hyvin erilaisten tapahtumien järjestelypaikkana. Leirikeskus on ollut Maskun seurakunnan ja Lemu-Askaisten seurakunnan yhteisomistuksessa vuodesta 1984 lähtien. Maskun seurakunta on myös rakennuttanut Mannerlahden rantaan uuden ulkosaunan kokoontumistiloineen, jotka ovat vain lippukuntien ja seurakunnan käytössä.

Lippukuntien perinteisiin kuuluu kokoontua partiokirkkoon Maskun komeaan kivikirkkoon syyskuussa, tammikuussa ja Yrjönpäivänä. Hemmingit tekevät myös muunlaista yhteistyötä seurakunnan kanssa. Esimerkiksi tunnelmallisen metsäkirkon järjestelyt ovat monena vuonna kuuluneet partiolaisten ohjelmaan, ja useana vuonna maskulaiset partiolaiset on nähty Porkkanamarkkinoilla Turun Tuomiokirkon edessä paistamassa lettuja lähetystyön hyväksi.

http://www.maskunseurakunta.fi

 

Maskun Partiolaisten Tuki ry.

Toisena maskulaisten lippukuntien taustayhteisönä, todella tärkeänä tukipylväänä, toimii Maskun Partiolaisten Tuki ry. Tuki ry. kerää varoja maskulaisen partiotoiminnan hyväksi. Varoja on kerätty mm. erilaisilla siivouksilla erilaisilla tapahtumissa, suurimpana ponnistuksena heinäkuinen Ruisrock . Vappuna on myyty ilmapalloja ja pyhäinpäivänä on perinteisesti tehty havuseppeleet sankarihaudoille.

Tuki ry:n aherruksen ansiosta lippukunnille on saatu hankittua monenlaisia retkeily- ja leirivarusteita ja myös leirimaksuihin partiolaiset ovat saaneet tukea. Purjeveneiden hankkimisessa ja kunnostuksessa Tuki ry:n apu on ollut korvaamatonta.

Toki lippukunnat kaipaavat toisinaan muunkinlaista kuin rahallista tukea. Tuki ry. on tarpeen mukaan avustamassa lippukunnan johtajia erilaisissa tapahtumissa, kuten sudenpentupäivät, partiotaitokisat ja suunnistuskisat.

Suurin osa Tuki ry:n jäsenistä on partiolaisten äitejä ja isiä. Tuki ry. tarvitsee jatkuvasti uusia jäseniä ideoimaan ja toteuttamaan rahankeruutempauksia sekä muuta toimintaa. Jos haluat liittyä Tuki ry:hyn tai haluat lisää tietoa sen toiminnasta, voit ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Puheenjohtaja Nita Karlsson (puh. 044 257 4380)

Sihteeri Johanna Repo

Johtokunnan muina jäseninä toimivat Marko Jämsén, Päivi Koskinen, Anu Kuusela, Harri Mäkilä.