Toiminta

Toiminta lippukunnissamme on jaettu perhepartioon, sudenpentuihin, seikkailijoihin, tarpojiin, samoajiin, vaeltajiin ja johtajiin.

Ryhmät 2022-2023

Perhepartio

Perhepartio on uusi toimintamuoto, joka mahdollistaa yhteistä toimintaa koko perheelle partion arvojen mukaisesti. Perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta, jotka ovat arjen taidot, retkeilytaidot, kädentaidot, ulkoilutaidot, luontotaidot sekä lippukunnan toimintaan tutustuminen. Jokainen aktiviteetti on tarkoitettu tehtäväksi useamman kerran partiovuosien aikana. Perhepartion lapsen suositeltu ikä 3-6 v.

Kissat Kerran kuukaudessa Yhteyshenkilö: Sara Kannisto (puh.  050-5604983)

Sudenpennut

SudenpennutSudenpennut ovat 7-10 vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumanjohtajana eli akelena toimii aina vähintään 16-vuotias johtaja, mutta lippukunnissamme on viime aikoina kaikki akelat olleet täysi-ikäisiä. Normaalisti sudenpennut aloittavat partion samana syksynä, kuin aloittavat koulun, mutta tästä on myös poikkeuksia.

Sudenpentujen laumailtojen antia ovat erilaiset leikit, tarinat ja seikkailut. Laumailloissa sudenpennut oppivat viikoittain toimimaan luonnossa ja tekemään yhdessä. Tarkoituksena on heti alusta asti opettaa lapsia huolehtimaan omista tavaroistaan ja itsestään. Tämä kaikki silti mielekkäällä tavalla, joista lapset pitävät.

Sudenpentujen ohjelma koostuu jäljistä ja askeleista. Jälkiä eli aktiviteettikokonaisuuksia on liki 40 erilaista. Jokaisessa jäljessä on tarjolla 8 – 12 askelta eli aktiviteettia, joista sudenpennut akelan johdolla valitsevat tehtäviksi. Kaikki merkit ommellaan omille paikoilleen sudenpentupaitaan.

Sudenpenturyhmät (2015-2013):

Ketunpennut (1-3 vuosi tytöt ja pojat) keskiviikko 18-19 Niina Vuorinen, Mari Rokka, Ella Vuorinen, Mikko Vuorinen ja Elina Stenij
Vesikirput (1-3 vuosi tytöt ja pojat) maanantai 18-19:30 Niemenkulman koulu Eeva-Maija Miesvirta ja Elina Parkkilla

Seikkailijat

Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Ohjelma alkaa kuukauden kestävällä tervetuloa-vaiheella, jonka aikana tutustutaan omaan seikkailijajoukkueeseen ja partioon. Tervetuloa-vaiheen jälkeen siirrytään tekemään pääilmansuuntia: pohjoista, etelää, itää ja länttä. Ilmansuunnista tehdään kaikki aktiviteetit. Ohjelma loppuu Tervemenoa-vaiheella.

Kuhunkin pääilmansuuntaan sisältyy

  • parisenkymmentä aktiviteettia eli tekemistä
  • kaksi retkeä
  • osallistuminen seikkailijakisoihin tai muuhun kisatapahtumaan
  • Vähintään yksi haaste. Tervetuloa-vaihe korvaa ensimmäisen kauden haasteen.

Seikkailijoiden perusohjelma kestää kaksi vuotta. Valinnaisena kolmantena vuonna ohjelma koostuu väli-ilmansuunnista. Seikkailija saa merkin tervetuloa-vaiheesta sekä jokaisesta pää- ja väli-ilmansuunnasta. Seikkailijaikäkauden päätösmerkki on metallinen kompassiruusu.

Seikkailijaryhmät (2012-2010)

Liito-oravat torstai 18-19 Kristiina Elovaara, Vilma-Leena Elovaara ja Hilda Haukilahti
Ketut (2. vuosi tytöt ja pojat) keskiviikko 19-20 Riikka Kankare
Jäägebardit (2-3 vuosi tytöt) tiistai 18-19 Vilma Meriö
Yhdistelmäryhmä (1-3 vuosi tytöt ja pojat) joka toinen viikko tiistai 18-19 Niemenkulman koulu, ja joka toinen keskiviikko 19-20 keskusta Kiertävät johtajat, yhteyshenkilö Jerry Jämsén

Tarpojat

Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta: leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Tarpot voidaan tehdä missä järjestyksessä tahansa. Tarpot voidaan tehdä missä järjestyksessä tahansa. Suuntausvaiheessa vartio valitsee tai suunnittelee vartionjohtajan ja luotsin tuella itselleen majakan, johon tarppo tähtää ja huipentuu sekä valitsee ne aktiviteetit, joita tekemällä taidot majakkaa varten karttuvat. Majakka on konkreettinen tapahtuma, jossa kokeillaan ja testataan tarpon aikana opittuja taitoja.

Tarppo

Tarppo koostuu pakollisista ja valinnaisista aktiviteeteista. Pakollisia aktiviteetteja on jokaisessa tarpossa viisi. Sen lisäksi jokaisen tarppoon kuuluu vastuu- tai johtamistehtävä. Valinnaisia aktiviteetteja tehdään vähintään neljä tarpon aikana, yksi jokaisesta kasvatustavoitteiden suhteesta. Luotsi ohjaa vartiota valitsemaan itselleen sopivan haastavan tavan toteuttaa jokainen aktiviteetti.

Tarpoja saa merkin jokaisesta tekemästään tarposta. Merkki kiinnitetään ikäkauden aloitusmerkin ympärille. Tarpojaikäkausi päättyy siirtymään tarpojista samoajiin. Tarpojien päätösmerkki on metallinen Kimin hymy.

Tarpojaryhmät (2009-2007):

Jäägebardit tiistai 18-19 Vilma Meriö
Karhut tiistai 18-19 Ossi Pahikkala ja Vili Lehtovaara

Samoajat

SamoajatSamoaja on 15–17-vuotias nuori, jonka ohjelma kestää kolme vuotta. Samoajaohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista, joista osa on pakollisia ja osa vapaavalintaisia. Aktiviteetit on jaettu aiheittain 20 taskuun. Pakollisissa aktiviteeteissa samoajat tutustuvat samoajaohjelmaan sekä oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään lippukunnan ulkopuolelle. Viiden pakollisen taskun (meripartiolaisilla lisäksi kuudes Försti-tasku) lisäksi ohjelma koostuu 14 teemataskusta, joista jokaisesta tehdään yksi aktiviteetti vuodessa. Aktiviteettien pituudet vaihtelevat nopeista tuokioista jopa vuoden mittaisiin projekteihin. Samoajat oppivatkin aktiviteettien myötä haastamaan itseään vaativampiin taitoihin.

Samoajaryhmät:

Karhut (pojat) tiistai 18-19 Ossi Pahikkala ja Vili Lehtovaara

Vaeltajat

VaeltajatVaeltajaohjelma kulkee 18-22-vuotiaan partiolaisen elämän mukana. Ohjelmassa on huomioitu eri elämänvaiheessa olevat vaeltajat – niin opiskelu- kuin työelämän osalta, mutta myös henkilökohtaisten toiveiden ja ominaisuuksien mukaisesti. Vaeltajien aktiviteetit on jaettu rasteihin. Pakollisia rasteja ovat Tervetuloa vaeltajaksi, Partiojohtajan peruskurssi, Ulkomaanprojekti ja Aikuisuuteen. Loppujen 33 rastin joukosta valitaan kustakin vähintään yksi aktiviteetti.