Toiminta

Toiminta lippukunnissamme on jaettu sudenpentuihin, seikkailijoihin, tarpojiin, vaeltajiin ja johtajiin.

Sudenpennut

SudenpennutSudenpennut ovat 7-10 vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumanjohtajana toimii aina vähintään 16-vuotias johtaja, mutta lippukunnissamme on viime aikoina kaikki johtajat olleet täysi-ikäisiä. Normaalisti sudenpennut aloittavat partion samalla, kuin aloittavat koulun, mutta tästä on myös poikkeuksia.

Sudenpentujen laumailtojen antia ovat erilaiset leikit, tarinat ja seikkailut. Laumailloissa sudenpennut oppivat viikoittain toimimaan luonnossa ja tekemään yhdessä. Tarkoituksena on heti alusta asti opettaa lapsia huolehtimaan omista tavaroistaan ja itsestään. Tämä kaikki silti mielekkäällä tavalla, joista lapset pitävät.

Sudenpentuaikana suoritetaan sudenpentulupauksen lisäksi kolme vaihetta: pikkuhukka, hukka ja susi. Vaihemerkkien lisäksi sudenpennuille on omat taitomerkkinsä, jotka ovat kolmionmuotoisia. Kaikki merkit ommellaan omille paikoilleen sudenpentupaitaan.

Seikkailijat

SeikkailijatSeikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Ohjelma alkaa kuukauden kestävällä tervetuloa-vaiheella, jonka aikana tutustutaan omaan seikkailijajoukkueeseen ja partioon. Tervetuloa-vaiheen jälkeen siirrytään tekemään pääilmansuuntia: pohjoista, etelää, itää ja länttä. Ilmansuunnista tehdään kaikki aktiviteetit.

Kuhunkin pääilmansuuntaan sisältyy

  • parisenkymmentä aktiviteettia eli tekemistä
  • kaksi retkeä
  • osallistuminen seikkailijakisoihin tai muuhun kisatapahtumaan
  • vähintään yksi taitomerkki.

Seikkailijoiden perusohjelma kestää kaksi vuotta. Valinnaisena kolmantena vuonna ohjelma koostuu väli-ilmansuunnista, jotka ovat talvileiri, palvelu, vaellus ja isojen kisat.

Seikkailija saa merkin tervetuloa-vaiheesta sekä jokaisesta pää- ja väli-ilmansuunnasta. Seikkailijaikäkauden päätösmerkki on metallinen kompassiruusu.

Tarpojat

TarpojatTarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta: leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Tarpot voidaan tehdä missä järjestyksessä tahansa. Jatkotarppojen avulla tarpojaohjelma voi jatkua kolmannenkin vuoden. Jatkotarpossa syvennetään jo tehdyn tarpon taitoja.

Tarppo

Jokainen tarppo alkaa suuntaus-vaiheella, jossa suunnitellaan tulevaa ja kohotetaan vartiohenkeä sisältää pakollisia ja valinnaisia aktiviteetteja huipentuu majakkaan, jossa tarpojavartio pääsee kokeilemaan aktiviteeteissa opittuja taitoja oikeissa tilanteissa.
Tarpoja saa merkin jokaisesta tekemästään tarposta. Merkki kiinnitetään ikäkauden aloitusmerkin ympärille. Jatkotarposta tarpoja saa ommella merkin reunaan nyörin. Tarpojien päätösmerkki on metallinen Kimin hymy.

Samoajat

SamoajatSamoajaohjelma kestää kolme vuotta. Ohjelma koostuu pakollisista varusteista ja viidestä vapaavalintaisesta varustepaketista. Jokaiseen varustepakettiin sisältyy tietty määrä taskuja, jotka sisältävät aktiviteetteja. Vapaavalintaisten varustepakettien jokaisesta taskusta tulee tehdä vuosittain vähintään yksi aktiviteetti. Lisäksi samoaja tekee kaikki viisi taskua pakollisista varusteista kolmen vuoden aikana.

Osana partiovarustepakettia on samoajaikäisille meripartiolaisille oma tasku, jonka nimi on försti. Meripartiolaiset tekevät försti-taskun aktiviteetit kokonaisuudessaan.

Vaeltajat

VaeltajatVaeltajien ohjelman aktiviteetit on jaettu 33 aihealueeseen, joista jokaisesta valitaan toteutettavaksi vähintään yksi aktiviteetti. Jokainen vaeltaja suorittaa näin neljän vuoden aikana ainakin 33 valitsemaansa aktiviteettia.